Accessibility Tools

Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.

Referindu-ne, în primul rând, la rolul reprezentativ consiliul reprezintă legatura dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi. Din această perspectivă, responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a sustine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu si pentru elevi, de a disemina informaţii despre evenimente şi oportunităţi, strângerea feedback-ului din partea elevilor.

În al doilea rând, analizând rolul organizatoric, se poate afirma că evenimentele şi acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, complementează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive.

Vrem ca elevii priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor să reprezinte o forţă în societate, atât în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, cât şi în schimbarea şi îmbunătăţirea acesteia.

 

Structura Biroului Executiv pentru anul școlar 2022-2023:

  • Președinte: Nume președinte
  • Vicepreședinte: Nume vicepreședinte

Link-uri utile: