Accessibility Tools

Evaluare Națională 2024

Informații utile - Evaluare Națională 2024

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Calendarul EN VIII 2024 (versiunea simplificată)

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

  • (fișier editabil - arhivă ZIP) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Arhivă recentă

  • PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023

    • (fișier pdf) Model de cerere (cererea va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

  • Potrivit ordinului de ministru nr. 4.480/15.06.2023pentru candidații înscriși în județul Dâmbovița evaluarea lucrărilor scrise din cadrul EN VIII se va realiza prin intermediul aplicației informatice dedicate pilotării evaluării digitalizate a examenelor naționale în anul școlar 2022 - 2023.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

***

Programele de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

Edu Public Safety Survey open through Nov. 30

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam erat volutpat.

Rankings Cap a Strong Year in Academic Recognition

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam erat volutpat.

The Florida Project: Taking Action to Help Kids Like Moonee

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam erat volutpat.

Professor Albert joint research on mobile money in Tanzania

Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam nonumy euismod tincidunt ut laoreet dolores magna aliquam erat volutpat.